fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Bezpečnější nakládání s tkáněmi a buňkami

Národní centrum tkání a buněk velmi vítá podpis novely Zákona o lidských tkáních a buňkách. Jde o významný a důležitý krok, který sjednotí kódování všech tkání a buněk v rámci EU a také požadavky na dovoz tkání a buněk z nečlenských zemí. Z alfanumerického kódu bude možné vyčíst původ tkání včetně tkáňového zařízení, které tkáně opatřilo. Novela tak de facto zamezí nelegálním spekulacím s lidskými tkáněmi. Přijetím novely se Evropa stane zcela bezpečným zpracovatelem tkání a nebude nijak možné ani využít nelegálně opatřené tkáně ze zemí mimo EU.

Novela stanoví požadavky na jednotný evropský kód (Single European Code, SEC) a na zabezpečení jakostních a bezpečnostních standardů pro dovážené tkáně a buňky. Jedná se o požadavky evropské směrnice 2015/565, která měla být transponována do legislativy členských států do 29. 10. 2016.

Přestože novela teprve vstoupí v platnost, Národní centrum tkání a buněk na zavedení SEC již intenzívně připravuje. Zcela měníme systém kódování dle požadavků SEC, upravujeme proprietární výrobní software, připravujeme se na nákup nové technologie na tisk štítků a snímacích zařízení. Jedná se o nemalé investice personální, časové i finanční, proto jsme velmi rádi, že konečně již budou jasné všechny detaily a systém budeme moci spustit k 1. květnu 2017, jak požaduje evropská směrnice i naši partneři z EU. I přesto, že novela vyvolá jen v našem zařízení odhadované investice ve výši 20 mil Kč, zcela jednoznačně ji podporujeme, řekl Ing. Petr Koška, MBA statutární ředitel PrimeCell Advanced Therapy a.s.