fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Naděje budoucnosti? Nové důkazy o schopnostech perinatálních tkání

Perinatální tkáně jsou jedinečným zdrojem mladých buněk

Zdroj: INSTORY.CZ

Perinatální tkáně a buňky mají významný léčivý potenciál u mnoha nemocí. Mohou přispět k léčbě i v případech, kdy běžná a v současnosti standardně dostupná léčba nepomáhá, a to platí nejen pro nově narozené dítě, ale i pro jeho nejbližší příbuzné, tedy sourozence a rodiče.

Perinatální tkáně jsou přirozeným a jedinečným zdrojem mladých buněk a dalších biologicky aktivních látek s hojivými účinky.

Co jsou perinatální tkáně a buňky?

Dospělé kmenové buňky se nachází v malém množství přirozeně ve všech orgánech lidského těla, je však obtížné je získat. Ve většině případů jde o invazivní zákroky spojené s určitou mírou rizika. Proto jsou vhodným zdrojem buněk pro léčbu v regenerativní medicíně právě perinatální tkáně (pupečníková krev, tkáň pupečníku, placenta).

Tyto tkáně a buňky lze získat bezpečně, aniž bychom jakkoliv zatěžovali dárce buněk. Hlavní výhodou perinatálních buněk je, že jsou imunitně nezralé, mladé a neovlivněné okolním prostředí a viry. V tomto nezatíženém stavu je lze zakonzervovat a skladovat až do doby potřeby k případné léčbě.

Na celém světě je více než 160 bank veřejných, do kterých se pupečníková krev daruje a může být použita kýmkoliv, pro koho je vhodná. Dále potom 215 bank rodinných, ve kterých si rodiče za poplatek ukládají pupečníkovou krev nebo tkáň pupečníku svých dětí. Již téměř dvě třetiny rodinných bank nyní nabízejí rodinám i možnost uchování tkáně pupečníku. Zájem o uchování tkáně pupečníku narůstá i v České republice, a to zejména díky zvyšujícímu se počtu klinických studií, které terapeutický potenciál tkáně zkoumají.

Co konkrétně perinatální buňky umějí?

U mezenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku a pupečníkové krve byly potvrzeny jejich imunomodulační vlastnosti a schopnost navodit regeneraci, podílejí se na optimalizaci hojení a na zklidnění imunity. Druhou důležitou funkcí perinatálních buněk je schopnost výstavby, podílejí se na obnově poškozených tkání a orgánů.

Dle analýzy provedené Národním Centrem Tkání a Buněk v současné době probíhá více než 130 aktivních klinických studií s využitím pupečníkové krve a více než 50 klinických studií s využitím tkáně pupečníku, které zkoumají terapeutické výhody těchto perinatálních tkání pro mnohá onemocnění.

Tkáň pupečníku pro léčbu roztroušené sklerózy

Regenerační a imunomodulační účinek perinatálních buněk tkáně byl ověřen dokonce i u roztroušené sklerózy, kdy v nových studiích bylo prokázáno zmírnění symptomů a pozastavení progrese tohoto závažného onemocnění  Klinická studie publikována v březnu 2018 v Journal of Translational Medicine potvrzuje schopnost perinatálních kmenových buněk z tkáně pupečníku navodit regeneraci a obnovit tak poškozené funkce organismu.

Tato nová studie hodnotila potencionální výhody a hodnověrnost aplikace kmenových buněk z tkáně pupečníku při léčbě roztroušené sklerózy (RS). V rámci studie bylo sledováno 20 osob s průměrným věkem 41 let, kteří byli postiženi RS v průměru téměř 8 let. Jako léčbu podstoupili 7 infuzí kmenových buněk z tkáně pupečníku. Již jeden měsíc po léčbě bylo u pacientů zaznamenáno zjevné zmírnění symptomů onemocnění, a to v mnoha případech trvající po dobu jednoho roku. Navíc u žádného z pacientů nedošlo k progresi onemocnění nebo výskytu lézí. Jeden z pacientů byl po léčbě schopen chodit za pomoci chodítka, přestože byl dříve plně závislý na invalidním vozíku.

Ve studii bylo prokázáno, že aplikace kmenových buněk z tkáně pupečníku je nejen bezpečná, ale že zejména navozuje biologický restart poškozených tkání. Konkrétně u této studijní skupiny došlo ke zlepšení funkcí u močového měchýře, střeva a sexuálních funkcí, zlepšení chůze a mobility horních končetin, u pacientů došlo ke snížení únavy a celkovému zlepšení kvality života.