fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Ve Španělsku vyzkouší tkáň pupečníku na léčbu onemocnění Covid-19

Výzkumníci z nemocnice Niño Jesús v Madridu vyhodnotí účinnost a bezpečnost buněk získaných z tkáně pupečníku aplikovaných dospělým pacientům infikovaných Covid-19. Zprávu uveřejnil minulý týden španělský deník El Español.

Španělská agentura pro léčivé přípravky (AEMPS) právě schválila klinické hodnocení, ve kterém bude v nemocnici Niño Jesús hodnocena bezpečnost a účinnost léčby mezenchymálními buňkami z pupečníkové tkáně u dospělých pacientů se závažným plicním postižením způsobeným SARS- CoV-2 .

Studie je založena na teorii, že mezenchymální kmenové buňky svým imunomodulačním účinkem pomáhají imunitnímu systému a také významně snižují zánět způsobený virem.

Podle současného stavu znalostí, koronaviry infekce Covid-19 velmi agresivně pronikají do alveolárních buněk plic a vyvolávají nekontrolovanou zánětlivou reakci, která značně zhoršuje fyzický stav pacienta.


Čtěte také: Mezenchymální stromální buňky pupečníku jako lék na COVID-19? Na otázky ČT 24 odpovídal ředitel výzkumu Národního centra tkání a buněk v Brně


V rámci studie bude zhodnoceno, zda by lék založený na mezenchymálních buňkách z tkáně pupečníku mohl u těchto pacientů snížit úmrtnost. Kromě toho se také bude zkoumat, jestli se sníží potřeba mechanické plicní ventilace a případně její délka.

Vlastní výroba léčivého přípravku, tj. příprava tkáně pupečníku a množení mezenchymálních kmenových buněk tkáně pro použití u lidí, může probíhat v laboratoři buněčné a genové terapie v nemocnici Niño Jesús, která je španělskou agenturou pro léčivé přípravky pro tyto činnosti akreditována. Propagátorem klinického hodnocení je výzkumná nadace uvedené nemocnice a hlavním výzkumným pracovníkem bude Luis Madero, vedoucí onkohematologické a hematopoetické transplantační kliniky v nemocnici Niño Jesús a profesor pediatrie na Autonomní univerzitě v Madridu.

Studie se zúčastní 106 pacientů

Do studie je zahrnuto 106 pacientů s potvrzenou infekcí virem SARS-CoV-2 a s klinickou diagnózou závažného postižení plic. Jedná se o druhou fázi randomizované klinické studie s experimentální částí, ve které všichni účastníci dostanou standardizovanou léčbu dle standardní praxe a zavedených klinických protokolů, a navíc účastníci experimentální části dostanou léky založené na mezenchymálních buňkách. Studie se účastní pět nemocnic, čtyři ze Společenství v Madridu a jedna v Baskicku.

K 29. dubnu je evidováno 1 050 klinických hodnocení léčby COVID-19. Z nich pouze 472 přijímá pacienty. Většina těchto studií se snaží prokázat užitečnost různých antivirových strategií nebo léků modulující imunitu. Klinických studií s využitím buněčné terapie je pouze 44.

(pozn. Dle https://celltrials.org/ je evidováno 9 studií s využitím mezenchymálních buněk)