fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Světový den pupečníkové krve připomíná význam jejího uchování

Letos byl 15. listopad vyhlášen Světovým dnem pupečníkové krve, každoroční akcí, jejímž cílem je zvýšit povědomí o přínosech transplantace pupečníkové krve pro život a zároveň poučit rodiče, zdravotníky a širokou veřejnost o nutnosti uchování těchto tzv. perinatálních tkání. Světový den pupečníkové krve vyhlásila v roce 2017 organizace Save the Cord Foundation v americké Arizoně.

S ohledem na epidemiologická opatření není možné pořádat happeningy v porodnicích, jako tomu bylo před nástupem koronavirové epidemie. Proto se letos znovu soustředíme výhradně na edukační kampaně na sociálních sítích.


Proč je dobré uchovat pupečníkovou krev? Nejlepší odpovědí jsou příběhy dětských pacientů, kterým pupečníková krev pomohla v léčbě…

Pupečníková krev, uchovaná v Rodinné bance perinatálních a mesenchymálních buněk, byla vůbec poprvé použita v České republice pro léčbu mozkového poranění v důsledku úrazu. Sledujte s námi příběh Honzíkova uzdravení …


Mezi rodiči roste zájem o uchování

Vzhledem k tomu, že počty odběrů stále každým rokem stoupají, je vidět, že o uchování veledůležitých perinatálních tkání (pupečníková krev a tkáň pupečníku) rodiče nejen přemýšlejí, ale hojně si i tyto tkáně ukládají. Rodinná banka dlouhodobě usiluje o co nejširší informování budoucích rodičů o významu uchování a o pokroku při zkoumání léčivých účinků buněk pocházejících z perinatálních tkání.

Porodnice už dávno nejsou pouze místem, kde se narodí miminko, ale přináší důležitý servis a péči dlouho před porodem. Věnují se komplexní přípravě budoucí maminky během plánovaných vyšetření nebo v předporodních kurzech, které se konají právě na půdě porodnic. I během nich se maminky dozvídají o odběrech pupečníkové krve a významu uchování perinatálních tkání. Samotné odběry jsou potom prováděné na vysoké profesionální úrovni a splňují nejvyšší kritéria na objem odebrané krve a mikrobiologickou kvalitu transplantátů.

Více než 40 tisíc transplantací pupečníkové krve

První transplantace pupečníkové krve byla poprvé úspěšně uskutečněna ve Francii v roce 1988. Francouzský tým pod vedením dr. Eliane Gluckman provedl jako první na světě transplantaci pupečníkové krve na záchranu chlapce trpícího Fanconiho anémií. Od té doby bylo na celém světě provedeno více než 40 tisíc transplantací pupečníkové krve. Dnes se kmenové buňky pupečníkové krve mohou využít k léčbě více než 80 život ohrožujících chorob, včetně srpkovité anémie, lymfomu a leukémie.

Velká pozornost je ale v současnosti věnována využití vlastní (tzv. autologní) pupečníkové krve. Klinické (experimentální) testování a odborné články dokazují nezastupitelný přínos pupečníkové krve například při léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie*. Ano, jistě není průkaz účinnosti dle EBM, ale to může trvat ještě dlouhá léta a mezitím děti s HIE potřebují pomoc. V mnoha odborných článcích byly popsány terapeutické účinky při léčbě dětské mozkové obrny, diabetu nebo ztráty sluchu. 

Vedle pupečníkové krve se uchovává také tkáň pupečníku, která je zdrojem mesenchymálních stromálních buněk (hUCT MSCs – human Umbilical Cord Tissue Mesenchymal Stromal Cells). Tyto buňky představují nové možnosti v oblasti léčby nemocí projevujících se imunologickými dysregulacemi a zánětem. Pro rodinu mohou být v budoucnu cenným biologickým materiálem, který není možné získat jindy, než při porodu.

V perinatálních tkáních je obrovská budoucnost a právem jsou považované za „biologickou pojistku rodiny“. Výsledky mnoha vědeckých studií nás ujišťují, že buňky pupečníkové krve a tkáně pupečníku sehrají v budoucnosti zásadní roli v léčbě celé řady imunologických, degenerativních, endokrinních, hematologických a metabolických onemocnění a budou také v budoucnosti přispívat k regeneraci a obnově poškozených či zestárlých tkání a orgánů.

Svým rozhodnutím při porodu, mohou maminky přesunout biologicky cenné perinatální tkáně z kategorie biologického odpadu, do kategorie cenného biologického materiálu. Získají tím ty nejhodnotnější buňky na potencionální léčbu svého dítěte, jeho sourozenců a případně pro celou rodinu.

# # #

Navštivte stránku www.WorldCordBloodDay.org a zjistěte, jak se můžete účastnit online nebo v rámci svého okolí. Připojte se k nám na sociálních sítích pomocí hashtagů: #WCBD20 #WorldCordBloodDay

Světový den pupečníkové krve je bezplatná akce přístupná veřejnosti.

_________________________________

O zakladateli a Světového dne pupečníkové krve: Save the Cord Foundation (nezisková organizace 501c3) byla zřízena za účelem podpory edukace o pupečníkové krvi. Nadace poskytuje rodičům, zdravotnickým pracovníkům a veřejnosti nekomerční informace o metodách uchování pupečníkové krve, jakož i o současných aplikacích využívajících pupečníkovou krev a nejnovější výzkum. Více se dozvíte na www.SaveTheCordFoundation.org.


* Odborný článek v Pediatric Reasearch autorů Makoto Nabetani, Haruo Shintaku a Takashi Hamazaki (Dětská klinika, Lékařská fakulta, Univerzita města Osaka 1-4-3 Asahi-cho, Abeno-ku, Osaka, Japonsko) s názvem „Budoucí perspektivy buněčné terapie novorozeneckéhypoxicko-ischemické encefalopatie“, který vyšel v listopadu 2017: Buněčná terapie může vykazovat účinnost při ischemickém poškození mozku u termínovaných, krátkodobých a předčasně narozených novorozenců, včetně periventrikulární leukomalacie, intraventrikulárního krvácení a HIE. V současné době probíhá mnoho klinických studií, které zkoumají účinnost kmenových buněk k léčbě pacientů s perinatálním ischemickým poškozením mozku a CP. Kmenové buňky získané z pupečníkové tkáně a pupečníkové krve, které se běžně po porodu likvidují, se objevují jako bezpečná a potenciálně účinná terapie.“