fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Klinická studie: Neonatální hypoxicko-ischemická encefalopatie. Studie bezpečnosti a proveditelnosti léčby s autologními kmenovými buňkami z pupečníkové krve (NEOSTEM)

Termín studie: 2020-2025 (probíhá)
Místo: Veřejná nemocnice v Marseille (Publique Hopitaux De Marseille), Kontakt: Farid BOUBRED, ředitelka studie: Catherine GEINDRE
Popis studie:
 • Novorozenecká hypoxicko-ischemická encefalopatie je dramatická perinatální komplikace způsobená asfyxií mozku. Neurologické a neurosenzorické následky jsou u přeživších časté v důsledku poškození a ztráty neuronů.
 • V současnosti může ztrátě buněk částečně zabránit pouze celková nebo částečná tělesná hypotermie. Neexistuje však žádná léčba, která by obnovila neuronální funkce.
 • Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou slibnou léčbou pro blízkou budoucnost.
 • Primárním cílem této studie je otestovat bezpečnost a proveditelnost kurativní léčby autologními kmenovými buňkami z pupečníkové krve u novorozenecké hypoxicko-ischemické encefalopatie.
 • Sekundárními cíli je otestovat účinnost této kurativní léčby buňkou s neurogenním potenciálem na prevenci neurologických následků a také otestovat optimální načasování podávání buněčných preparátů.
Kritéria pro zařazení:
 • Termín ≥ 36 týdnů těhotenství
 • pH krve < 7 s deficitem bazí > 12 mmol/l (při narození nebo do 60 minut věku)
 • nebo pH krve mezi 7,01 a 7,15 s dalšími kritérii:
 • anamnéza akutní perinatální příhody (např.: abnormální srdeční frekvence plodu, prolaps pupečníku, ruptura dělohy, krvácení matky)
 • a 5 minut Apgar skóre ≤ 5 nebo pokračující potřeba resuscitace, včetně endotracheální ventilace nebo ventilace maskou 5 minut po porodu.
 • známky encefalopatie do 12 hodin věku (klasifikace Sarnat a Sarnat, skóre ≥ 2)
 • ± abnormální elektroencefalogram nebo aEEG do 12 hodin věku
 • terapeutická hypotermie.
 • žádná mateřská infekce virem VIH, HTLV 1 nebo 2, virem hepatitidy B nebo C; mateřská negativní sérologie na syfilis
 • písemný souhlas rodičů
Kritéria vyloučení:
 • přítomnost známé chromozomální anomálie.
 • přítomnost velkých vrozených anomálií. závažné omezení intrauterinního růstu (hmotnost <1800g)
 • kojenci v extremis, kterým ošetřující neonatolog nenabídne žádnou další intenzivní terapii.

___

Zdroj: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02881970