fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Světový den pupečníkové krve – Znamení naděje a pokroku v léčbě

Dnes, na Světový den pupečníkové krve, se znovu otevírají dveře naděje a pokroku pro pacienty po celém světě. Letošní oslavy jsou obzvláště významné, neboť byl letos na jaře v USA oznámen průlomový lék založený na expandované pupečníkové krvi. V praxi to znamená, že počet kmenových buněk v pupečníkové krvi již není jejím omezením. Tento významný krok podtrhuje rostoucí význam pupečníkové krve jako zdroje pro regenerativní léčbu a inovativní medicínu. Zároveň představuje slibný výhled pro pacienty v Evropě, kteří netrpělivě očekávají přístup k novým terapiím.

Průlom v léčbě: expandovaná pupečníková krev

Kmenové buňky pupečníkové krve se v medicíně používají k léčbě více než 80 různých onemocnění, jako jsou leukémie, lymfomy a srpkovitá anémie, již více než 35 let. Bylo také prokázáno, že v oblasti regenerativní medicíny přináší aplikace kmenových buněk pupečníkové krve pacientům klinický prospěch. Pupečníkovou krví bylo léčeno více než 60 000 pacientů. V současné době probíhá na celém světě více než 3 000 studií v různých oborech, jejichž cílem je odhalit potenciál kmenových buněk. Pupečníková krev je zdrojem nejmladších, nejvýkonnějších a snadno získatelných kmenových buněk. Lze ji také snadno odebrat a uložit do banky při narození, aby mohla být použita později v životě. Vzhledem k tomu, že počet kmenových buněk izolovaných z pupečníkové krve je omezený, kritici poukazovali na to, že průměrná jednotka pupečníkové krve stačí pouze pro pacienty s hmotností do 40-50 kg. V důsledku toho se mnoho lidí rozhodlo pupečníkovou krev nebankovat – ani pro rodinné, ani pro veřejné použití. Průlomové rozhodnutí FDA o schválení rozšířené pupečníkové krve naznačuje, že tato námitka již není platná.

Zmnožení krvetvorných buněk bylo svatým grálem hematologie – myšlenkou, kterou se navzdory mnoha pokusům v průběhu desetiletí nikomu nepodařilo realizovat. Rozhodnutí FDA ukazuje, že pupečníková krev dosáhla bodu, kdy na počtu buněk již nezáleží. A co víc – namnožené buňky z pupečníkové krve mohou po transplantaci rychleji regenerovat krvetvorný systém. To může znamenat širší zavedení tohoto typu metod do klinické praxe. V souvislosti se schválením pokročilé buněčné terapie úřadem FDA se rozšířená pupečníková krev nyní přidává k půl tuctu produktů CAR-T a několika genovým terapiím dědičných poruch. Nyní je důležité, aby rozšířená pupečníková krev byla schválena také Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Příběhy naděje: Úspěšná léčba dětí s traumatickým poškozením mozku

V Česku se ale taktéž dějí pozoruhodné věci. Registrujeme již druhý příklad využití kmenových buněk z perinatálních tkání při léčbě malého chlapce po traumatickém poranění mozku následkem tonutí (s diagnózou hypoxicko-ischemické encefalopatie). V roce 2020 byla poprvé použita pupečníková krev, uchovaná v Národním centru pupečníkové krve, pro léčbu dvouletého Honzíka. Po pěti minutách strávených pod vodou lékaři konstatovali mozkovou smrt s vyhlídkou několika let strávených v kómatu. Rodiče ale nepřestali věřit, že se jejich syn zase vrátí do života a nakonec přesvědčili skeptické lékaře, aby Honzíkovi aplikovali jeho vlastní uchovanou pupečníkovou krev. Po podání pupečníkové krve se z absolutně nehybného dítěte za měsíc a půl začal překulovat, zvedl hlavu, sedl si, klekl a nakonec i stoupl. Rodiče pak ve spolupráci s lékaři vytvořili terapeutický model, založený na kombinaci pobytů v hyperbarické komoře, aplikaci MSC buněk z pupečníkové tkáně, intenzivních neurorehabilitací a laserové terapie. Tento model se v případě Honzíka natolik osvědčil, že se stal příkladem pro dalšího malého pacienta Adámka, kterého potkalo v letošním roce podobné poranění. Tyto příběhy jsou dnes živým svědectvím o tom, jak pupečníková krev a buňky z pupečníkové tkáně mohou změnit životy.

Nadační fond Pupendo: podpora rodin v odběru pupečníkové krve

V roce 2021 vznikl v Česku také Nadační fond Pupendo, který si vytýčil za cíl dostat do povědomí veřejnosti možnost uchovat pupečníkovou krev, pupečník a placentu. Jeho hlavní činností je osvěta prostřednictvím medií s využitím známých osobností a také pomoc rodinám dobře se orientovat v problematice odběru pupečníkové krve. A to zvláště těm, kde se vyskytla závažná onemocnění, které by případná léčba pomocí pupečníkové krve mohla zmírnit či úplně eliminovat. Nadační fond dnes také hraje klíčovou roli v podpoře rodin, které si nemohou dovolit odběr pupečníkové krve. Letos již pomohl téměř dvaceti rodinám, čímž umožnil zachování cenných kmenových buněk pro budoucí léčebné využití. Zakladatelem a předsedou správní rady je pediatr MUDr. Pavel Boček, který zasvětil celý svůj profesní život boji za zdraví našich dětí.

Pupečníkovou krev musíme chránit

Světový den pupečníkové krve nám připomíná nejen význam této cenné biologické suroviny, ale také pokračující výzvy a závazek vědecké komunity ve výzkumu a vývoji nových léčebných metod. Díky neustálému pokroku a inovacím v této oblasti můžeme očekávat, že pupečníková krev bude i nadále hrát klíčovou roli v moderní medicíně. „Pupečníková krev je přírodní lék, bohatý na život zachraňující kmenové buňky. Tento cenný lékařský zdroj musíme chránit. Zastavme plýtvání prostřednictvím vzdělávání a akcí v rámci Světového dne pupečníkové krve 2023,“ říká Charis Ober, výkonná ředitelka nadace Save the Cord Foundation, která tuto událost každoročně vyhlašuje.