fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Nový patent z našich laboratoří mění způsob jak využít pupečníkovou krev

Nedávno podaný patent z laboratoří Národního centra pupečníkové krve v Ostravě značně zvyšuje kvalitu a dlouhodobou použitelnost jaderných buněk v pupečníkové krvi. Vědci popsali zcela novou metodu, která může zásadně změnit účinnost v léčbě řady onemocnění.

Pupečníková krev je ceněna pro svůj terapeutický potenciál, zvláště díky obsahu kmenových buněk, které nabízejí slibnou cestu v léčbě rozmanitých onemocnění. Seznam nemocí léčených pupečníkovou krví nebo obsaženými buňkami je rozsáhlý a neustále se rozšiřuje. Nový patent by mohl tuto účinnost ještě vylepšit.

Zásadním prvkem patentované metody je inovativní způsob separace jednotlivých složek krve, na základě jejich hustoty, což umožňuje izolaci plazmy a erytrocytů a vytvoření koncentrovaného roztoku jaderných buněk. Tento proces je spojen s použitím kryoprotektivního roztoku, který ochraňuje buňky před poškozením během zamrazování na mínus 196 °C. Nový postup také zmenšuje objem skladované pupečníkové krve, aniž by snižoval počet důležitých složek, což je klíčové z ekonomického hlediska. Očekává se, že tento patent přinese pokrok v lékařském výzkumu a léčbě, díky účinnějšímu a bezpečnějšímu způsobu využití pupečníkové krve.

Mezitím americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil nový lék Omisirge, který představuje průlom v transplantační medicíně. Tento lék umožňuje expanzi, neboli rozmnožování, kmenových buněk z pupečníkové krve v laboratorních podmínkách, což může kompenzovat omezený počet krvetvorných kmenových buněk v jednotce pupečníkové krve.

Schválení FDA otevírá také novou perspektivu pro ty, kdo již mají uchovánu vlastní pupečníkovou krev, jelikož nová technologie může v budoucnu zvýšit počet kmenových buněk v těchto krevních jednotkách. Zvýší se tím jejich potenciální účinnost a překoná se omezení, spočívající v malém množství uchované pupečníkové krve u některých jedinců. Rodiče novorozenců se také již nemusí obávat menšího množství odebrané krve při porodu při tzv. dlouhém dotepání pupečníku.

Význam léčebného potenciálu pupečníkové krve je podtržen statistikami z posledních let. Od roku 2020 byla v evropských zemích aplikována vlastní pupečníková krev u 172 pacientů s autismem, 7 pacientů s Fanconiho anémií, 6 pacientů s dětskou mozkovou obrnou a 1 pacienta s hypoxicko-ischemickou encefalopatií.