fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Opravy míchy

Titulní strana  /  Oblasti léčby  / Opravy míchy

V lidské páteři je odhadem asi 13 500 000 neuronů s 31 páry nervů pokrývajících 70 cm páteře. Sama mícha o délce 43 až 45 cm (v závislosti na pohlaví) má 318 krčních segmentů.

Poranění jakékoli její části může způsobit omezení hybnosti a narušení normálních tělních funkcí. Tuzemské statistiky k dispozici nemáme, ale například v USA se náklady na léčbu pacientů s poraněním míchy počítají na 10 miliard dolarů za rok. Ve Velké Británii je každý rok utraceno za péči o lidi s poraněním páteře 500 milionů liber. Dle české databáze pacientů s poraněním míchy má přibližně 45 % jedinců poranění v úrovni krční míchy, přibližně 40 % v úrovni hrudní míchy a přibližně 15 % pak v lumbální oblasti.

Za více než 78 % poranění páteře jsou zodpovědné pády a dopravní nehody. Věkový rozsah postižených byl historicky tvořen zejména muži ve věku od 15 do 40 let, ale nyní se vychyluje směrem ke starším lidem. To může být způsobeno jednak díky vyšší šanci na přežití po nehodách, jednak rozdíly v ohlášených zraněních.

Vzhledem k věku, ve kterém k nehodám dochází, je jejich morbidita a ekonomický dopad značný. Více než 21 % postižených není schopno vrátit se do svého domova a vyžadují ústavní péči. Pouze 1 % lidí postižených úrazem páteře se neurologicky zcela uzdraví.

Klinické testy

Klinické testy se zaměřují na tři hlavní postupy; první je přemostění poranění tak, aby se axony, které jsou součástí nervových buněk, mohly zregenerovat; druhým je nahrazení ztraceného myelinu, což je protein, který pomáhá přenášet impulzy nervové buňky; a třetím je ochrana míchy po zranění před dalším poškozením.

Existuje 31 klinických testů s použitím mesenchymálních kmenových buněk k léčbě poranění míchy. Je zde naděje, že by mohly přispět k znovupropojení spojů v nervovém systému.

Shrnutí

K dnešnímu dni léčba jednotlivých pacientů prokázala úspěch při opravách poranění tkáně na specifických místech s použitím pupečníkové krve nebo hematopoetických kmenových buněk původem z kostní dřeně. Účinnost léčby u těchto jednotlivých příkladů nesměřovala k vyléčení, ale k podpoře neurologického přenosu do tkáně, které byla dříve zbavena pocitu nebo pohybu. U některých klinických studií nebo studií na zvířatech bylo prokázáno, že čím kratší čas uběhne mezi zraněním a léčbou, tím lepší je výsledek.

Související odkazy