fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Tvorba kostí

Titulní strana  /  Oblasti léčby  / Tvorba kostí

Zlomeniny kostí mohou vyústit k neschopnosti se po 3-6 měsících normálně zhojit, zejména pokud jsou komplexní, opakované nebo výsledkem choroby.

Tato neschopnost normálního zhojení se běžně vyskytuje u 1 % všech zlomenin, ale je disproporcionálně zvýšena u zlomenin dolních částí nohou (19 %) nebo v případě, že v místě zlomeniny dochází k pohybu. V roce 2005 bylo v České republice evidováno 1,8 mil. úrazů, z toho 468 tis. zlomenin, přičemž hospitalizováno bylo 89 tis. pacientů.

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) se nacházejí v pupečníkové krvi, v kostní dřeni a v periferální krvi, a bylo opakovaně prokázáno, že tyto buňky vykazují na svém buněčném povrchu stejné markery jako ty, které se nacházejí na buňkách kostí. Díky tomu mohou být indukovány k tvorbě buněk se stejnými vlastnostmi, jaké mají buňky kostí.

Klinické testy

Klinický test NCT01206179 se zaměřil na použití MCS původem z kostní dřeně k podpoře tvorby kostí u fraktur s poruchou hojení. Další studie zkoumá využití autologních buněk kostní dřeně s biologickou podporou u fraktur s poruchou hojení.

Studie na zvířatech

U myší bylo prokázáno, že přidání kostního morfogenetického proteinu 2 (BMP-2) k lidské pupečníkové krvi zlepšuje při takových zraněních tvorbu kosti. Podle úvah by toto mohlo být v blízké budoucnosti předmětem klinického testu. Srovnání embryonálních kmenových buněk s kmenovými buňkami z pupečníkové krve ukazuje, že ty druhé po zasazení do kostní matice myší vedou k lepší tvorbě kosti.

Studie na lidech

Studie s malým rozsahem s dětmi trpícími osteogenesis imperfecta dokázala bezpečnost a efektivnost MSC původem z kostní dřeně.

Shrnutí

Byl proveden další průzkum při nápravách zlomenin kostí s poruchou hojení s použitím kmenových buněk a biologických podpor, stejně jako s použitím dárcovských materiálů jako jsou kostní štěpy.

Související odkazy