fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas výslovně uděluji ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu vyžadovanou platnými právními předpisy podle charakteru poptávaných služeb.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném sdělení.

Jsem si vědom(a), že mám právo na přístup k mým osobním údajům, právo na vysvětlení, právo na jejich aktualizaci, opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Beru také na vědomí a souhlasím s tím, že omezení zpracování a výmaz mých osobních údajů nejsou možné v případě, kdy uchování a zpracování osobních údajů vyžadují platné právní předpisy. O této skutečnosti mám právo být informován(a).


Co od vás potřebujeme

Společnost Národní centrum pupečníkové krve s.r.o. je Správcem osobních údajů, které nám vy jako zákazník poskytujete. Na základě tohoto souhlasu o Vás shromažďujeme jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací nebo informace založené na lokaci. Zahrnují jméno, příjmení, email, případně telefonní číslo atp.

Proč to potřebujeme

Potřebujeme znát Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout informace o službách, které u nás poptáváte. Shromažďujeme pouze takové Vaše osobní údaje, které potřebujeme k poskytování těchto informací o našich službách, a pouze po dobu nezbytnou k poskytnutí Vámi požadovaných informací nebo po dobu, kterou nám ukládá zákon.

Jak s osobními údaji nakládáme

Veškeré námi zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši pracovníci v České republice. Nicméně za účelem IT hostingu jsou tyto informace uloženy na serverech na území EU. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k tomu je zákonný důvod.

Máme ve společnosti zavedenu politiku bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování Vašich osobních údajů. Více informací o této politice poskytne náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, Mgr. Igor Hlásenský, telefon: +420 511180702, email: poverenec@pupecnikovakrev.cz, kontakt pro písemné sdělení: Národní centrum pupečníkové krve s.r.o., Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava.

Jak dlouho osobní údaje držíme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, v případě, že na základě Vaší poptávky vznikne, případně po dobu legislativně vyžadovanou. Více informací k délce zpracování Vašich osobních údajů je možné nalézt na našich webových stránkách v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů (zde).

Další využití

Pokud máte zájem, rádi bychom Vás pravidelně informovali o našich nových nabídkách služeb a produktů využitím Vašeho jména a e-mailové adresy. Z tohoto odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit.

Jaká jsou vaše práva?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, poskytnout vysvětlení, aktualizovat, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoliv osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Dále máte právo na stížnost na nás, a to na Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.