fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


FDA schválila první lék na bázi expandované pupečníkové krve v laboratorních podmínkách

Nový lék Omisirge, který vyvinula společnost Gamida Cell, představuje skutečně významný průlom v oblasti transplantační medicíny. Omisirge je prvním produktem, který expanduje neboli „rozmnožuje“ kmenové buňky z pupečníkové krve v laboratorních podmínkách, aby bylo možné kompenzovat omezený počet krvetvorných kmenových buněk v jednotce pupečníkové krve. To představuje důležitou inovaci, zejména pro pacienty, kteří nemohou najít vhodného dárce pro transplantaci. Schválení Omisirge FDA otevírá také novou perspektivu pro ty, kdo již mají uchovánu vlastní pupečníkovou krev, jelikož nová technologie může v budoucnu zvýšit počet kmenových buněk v těchto vzorcích. Zvýší se tím jejich potenciální účinnost a překoná se omezení, spočívající v malém množství uchované pupečníkové krve.

Schválení Omisirge FDA: Nový obzor v léčbě transplantací

Dne 17. dubna 2023 schválila FDA (Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) přípravek Gamida Cell „Omisirge“ (dříve známý jako Omidubicel a předtím jako NiCord). Jde o první schválený lék z tzv. „expandované“ pupečníkové krve, což znamená, že pupečníková krev byla kultivována v laboratoři za účelem selektivního zvýšení počtu buněk. Laboratorní expanze tak kompenzuje omezený počet krvetvorných kmenových buněk v jednotce odebrané pupečníkové krve.

Omisirge: Lék s vlastnostmi mýtického gryfa

Omisirge má pomoci pacientům, kteří nemohou najít vhodného dárce pro transplantaci, a doufá se, že Omisirge převezme významný podíl na trhu transplantací kmenových buněk, nejen ten, který v současnosti zaujímá pupečníková krev. Autoři ve zprávě z roku 2021 o studii Gamida Cell fáze III uvedl, že Omisirge (tehdy Omidubicel) je jako „gryf“, mýtické zvíře, které má přední končetiny orla, ale zadní končetiny lva. Je to proto, že přípravek Omisirge v sobě spojuje ty nejlepší vlastnosti, pro které se transplantační lékaři přiklánějí k tomu, aby jako zdroj štěpu pro transplantaci kmenových buněk zvolili buď kostní dřeň, nebo pupečníkovou krev. Stejně jako kostní dřeň se i Omisirge štěpí rychle – ve skutečnosti se štěpí podstatně rychleji než kostní dřeň, s mediánem doby do přihojení neutrofilů (ANC > 500) 10 dnů, oproti 15-17 dnům u kostní dřeně. To je mnohem rychleji, než transplantace pupečníkové krve, která trvá přibližně 20-24 dní, ať už jde o transplantaci jedné jednotky nebo dvojité pupečníkové krve.

Dlouhá doba přihojení nemanipulované pupečníkové krve s sebou nese riziko infekce, které je u přípravku Omisirge sníženo. Omisirge má však klasické dlouhodobé výhody transplantací pupečníkové krve, pokud jde o lepší přežívání pacientů a nižší výskyt onemocnění štěpu proti hostiteli9. V současné době, když onkologové při transplantaci nemohou najít plně shodného dárce kostní dřeně, často volí haploidentického neboli napůl shodného dárce kostní dřeně místo jednotky pupečníkové krve. Nyní, když je k dispozici i Omisirge, bude třeba přehodnotit algoritmy pro výběr zdroje štěpu.

Omisirge na americkém trhu: Příprava na velký vstup

Společnost Gamida Cell připravuje půdu pro zavedení systému Omisirge. Ve Spojených státech je 70 velkých nemocnic, které provádějí přibližně 80 % transplantací kmenových buněk. V průběhu provádění klinických studií ve více centrech navázala společnost Gamida Cell vztahy s předními transplantačními centry a zpočátku plánuje zavést přípravek Omisirge přibližně v tuctu nemocnic. Společnost Gamida Cell také zajistila, že hlavní komerční pojišťovny, které kryjí 90 % soukromě pojištěných Američanů, jsou ochotny hradit transplantace Omisirge, protože se jedná o jednorázový výdaj, který má léčebný účel. Trh s alogenními transplantacemi kmenových buněk je v USA pouze asi 10 tisíc pacientů ročně, ale společnost Gamida Cell provedla čtyři studie trhu, které naznačují, že by mohla získat 20 až 25 % tohoto trhu (pro srovnání, haploidentické transplantace v současné době zaujímají 24 % trhu).

Zachránce nejen pacientů, ale i společnosti Gamida Cell

Cesta k tomuto schválení FDA byla dlouhá, nákladná a nelehká. Společnost Gamida Cell provedla od roku 2007 více než tucet klinických zkoušek tohoto produktu. Výrobek se původně nazýval „NiCord“, protože proces expanze pupečníkové krve je založen na malé molekule nikotinamidu. Druhý název Omidubicel se vyslovoval s přízvukem na „dub“ jako u skupiny The Doobie Brothers. Konečný název výrobku Omisirge se lépe vyslovuje i pamatuje. Navzdory trvale působivým výsledkům klinických zkoušek produktu Gamida Cell z rozšířené pupečníkové krve a navzdory tomu, že FDA udělila tomuto produktu označení Priority Review, Breakthrough Therapy a Orphan Drug, je nicméně FDA notoricky opatrná při schvalování biologických produktů složených z živých buněk. V listopadu 2021 FDA pozastavila schvalovací proces přípravku Omisirge, aby se mohla důkladněji zabývat důsledností výrobního procesu. Od té doby společnost Gamida Cell konsolidovala výrobu ve své cGMP laboratoři v Izraeli, která je postavena modulárně a umožňuje snadné rozšíření výroby.

Společnost Gamida Cell byla schopna předložit FDA svou průběžnou žádost o biologickou licenci (BLA) v lednu 2022, ale v listopadu 2022 FDA posunula termín rozhodnutí o tři měsíce. Tato zpoždění společnosti Gamida Cell uškodila, vyvolala snížení počtu zaměstnanců, obměnu vedení a vyžádala si další kola financování. Ve svém posledním hovoru k výsledkům hospodaření 27. března 2023 společnost přiznala, že peněžní runway společnosti Gamida Cell se prodloužila pouze do poloviny roku 2023. Aby získala více času, byla společnost Gamida Cell nucena omezit svůj výzkumný program NK buněk, aby mohla zaměřit své finanční zdroje na uvedení (pouze Omidubicelu) Omisirge na trh. Schválení FDA tedy přišlo v pravý čas, aby zachránilo jak společnost Gamida Cell, tak pacienty, kteří budou odkázáni na transplantaci pomocí přípravku Omisirge.

V kontextu schválení FDA pro pokročilou buněčnou terapii se Omisirge nyní připojuje k půl tuctu produktů CAR-T a několika genovým terapiím dědičných poruch. Zatímco několik veřejných bank pupečníkové krve vlastní licenci BLA pro své darované jednotky pupečníkové krve, toto je vůbec první schválení licence BLA pro pupečníkovou krev, která byla manipulována za účelem vytvoření produktu pokročilé buněčné terapie. Pro odvětví pupečníkové krve je to historický okamžik. Nakonec je však nejdůležitějším faktorem, který stojí za schválením tohoto produktu, to, že naplňuje neuspokojené lékařské potřeby pacientů.

Možnosti pro autologní kmenové buňky

Jedním z důležitých aspektů schválení Omisirge FDA je potenciál pro budoucí využití u lidí, kteří si již nechali uschovat vlastní pupečníkovou krev. Tato nová technologie nabízí perspektivu, že se množství kmenových buněk v těchto uložených vzorcích může v budoucnu zvětšit. Tím by se zvýšila jejich potenciální účinnost pro budoucí lékařské využití a současně by se mohlo vyřešit jedno z hlavních omezení pupečníkové krve – její omezené množství.

Teoreticky by tento postup mohl být upraven tak, aby se používal i pro autologní kmenové buňky pacienta. To by mělo několik potenciálních výhod. První je, že autologní transplantace obecně představují nižší riziko pro tzv. reakci štěpu proti hostiteli (GvHD) – stav, kdy dárcovské buňky útočí na tělo příjemce, protože je považují za cizí. Zadruhé, autologní transplantace eliminují potřebu shody dárců, což může být často obtížné a zdlouhavé.

Navíc, pokud by bylo možné zvýšit počet kmenových buněk získaných z pupečníkové krve pomocí tohoto postupu, mohlo by to také vyřešit problém s omezeným množstvím pupečníkové krve získané při porodu, které je často nedostatečné pro léčbu dospělých pacientů.

Ačkoli je třeba zdůraznit, že tato možnost vyžaduje další výzkum a schválení, tato novinka představuje vzrušující výhled pro ty, kteří investovali do uskladnění své vlastní pupečníkové krve. Pokud se tato technologie dále rozvine a získá široké klinické uznání, může se stát cenným nástrojem pro zlepšení zdraví a prodloužení života těch, kteří mají přístup k vlastní uložené pupečníkové krvi.

Schválení Omisirge FDA je ale velkým krokem vpřed v oblasti transplantační medicíny a otevírá nové možnosti pro další výzkum a vývoj v této oblasti.


Zdroj: Parent’s Guide to Cord Blood Foundation, Frances Verter, PhD, květen 2023
1st FDA Approval Omisirge Expanded Cord Blood